Ministry of Hajj and Umrah
Jagoran **Masallaci Mai Alfarma**
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake Aikin **Umrah**
JAGORAN Ziyarar **Masallacin Annabi (SAW)**
Jagoran **ayyukan hidima na Masallacin Manzon Allah (SAW)**
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake **Ziyarar Wuraren Tarihi A Birnin Makkah**
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake Ziyarar Wuraren Tarihi A Garin Madina
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake **Harama Da Hajji**
Jagoran Yadda Ake Zaman **Mina**
Jagora Kan Yadda Ake **Tsayuwar Arafah**
JAGORAN Kwanan **Muzdalifa**
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake **Ranar Layya Ayyukan**
Faɗakarwa A Kan Yadda Ake **Jifar Shaiɗan** (Jamrori guda uku da ake jifa)
Jagoran Wayar Da Kai A Kan **Harkokin lafiya**

Yaya ake saka Ihrami?

link copied